Белорусская авиакомпания увеличит количество рейсов из Минска в Алматы

https://ehonews.kz/belorusskaya-aviakompaniya-uvelichit-kolichestvo-rejsov-iz-minska-v-almaty/

03.12.2019 Telegram