Постанова ВП-ВС в який цей орган передумав і встановив, що Укрзалізниця несе зобов'язання за боргами Донецької залізниці

Справа № 910/5953/17

https://forum.antiraid.com.ua/topic/12305-postanova-vp-vs-v-yakiy-cey-organ-peredumav-i-vstanoviv-scho-ukrzaliznicya-nese-zobovyazannya-za-borgami-doneckoyi-zaliznici/

Чергове рішення, яке демонструє прямий зв'язок між зменшенням зарплати суддям Великої палати та відступом від правових позицій, що прийнятті у десятках справ раніше.

Велика палата зробила наступні висновки:

1. Ухвалюючи рішення про реорганізацію, уповноважений орган юридичної особи спрямовує свою волю на передачу не окремого майна, прав або обов`язків, а усієї їх сукупності. У процедурі реорганізації підприємств залізничного транспорту у формі злиття все майно, права та обов`язки державних підприємств, які припиняються, переходять до правонаступника - АТ «Укрзалізниця». Держава не має права вилучити якусь частину майна, зокрема ту, що знаходиться на неконтрольованій території, і не передати її (частину) правонаступнику.

2. Лише при припиненні суб`єкта господарювання шляхом поділу в розподільчому балансі визначається правонаступництво. Внаслідок же злиття, приєднання або перетворення правонаступником є лише одна особа і будь-який розподіл прав та обов`язків при таких видах реорганізації неможливий. Відсутність у передавальному акті ДП «Донецька залізниця» від 05 серпня 2015 року певного майна чи зобов`язань не свідчить про те, що відповідач не став правонаступником за ними, оскільки АТ «Укрзалізниця» як єдиним правонаступником прийнято усе майно та усі зобов`язання підприємств, які припиняються шляхом злиття.

3. Положення постанов КМУ № 200 та № 604 взагалі не регулюють питання правонаступництва, не призупиняють реорганізацію і не визначають те, що певне майно чи зобов`язання не переходить до АТ «Укрзалізниця», як помилково вважали суди попередніх інстанцій; вони лише описують порядок обліку такого майна - за якою вартістю воно обліковується, відображається в балансі чи обліковується на позабалансових рахунках.

4. Законодавець встановив для кредиторів юридичних осіб, які припиняються шляхом злиття, інші гарантії захисту законних інтересів їх прав, аніж встановлені статтями 105 і 107 ЦК України. Такий підхід зумовлений унікальним статусом АТ «Укрзалізниця» для економіки України як монополіста на ринку перевезень залізничним транспортом, будь-які процеси реорганізації якого не повинні перешкоджати роботі такого підприємства, зокрема перевезенням вантажів та пасажирів. Права кредиторів можуть вважатися належним чином захищеними закріпленням в частині шостій статті 2 Закону про особливості утворення Укрзалізниці положень про правонаступництво АТ «Укрзалізниця» щодо усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту.

5. АТ «Укрзалізниця» є правонаступником ДП «Донецька залізниця» з дати державної реєстрації АТ «Укрзалізниця».

6. Якщо ж певні дії щодо виконання господарських договорів вчинялися керівником чи представниками ДП «Донецька залізниця» після державної реєстрації АТ «Укрзалізниця», то суди мали б визначити правові наслідки таких дій, тобто чи зумовили вони виникнення прав та обов`язків у АТ «Укрзалізниця» відповідно до Багатостороннього та Двостороннього договорів як вчинені особою чи особами, не уповноваженими на представництво відповідача у договірних відносинах після 21 жовтня 2015 року.

#Великапалата
#ліквідація
#реорганізація
#залізниця

04.07.2020 Комментарии Telegram

Постанова ВП-ВС про господарську юрисдикцію спору з держреєстратором щодо відміни державної реєстрації юрособи ГО

Справа № 826/10249/18

https://forum.antiraid.com.ua/topic/12304-postanova-vp-vs-pro-gospodarsku-yurisdikciyu-sporu-z-derzhreyestratorom-schodo-vidmini-derzhavnoyi-reyestraciyi-yurosobi-go/

Це рішення можна розбирати на цитати. Просто фантастичні висновки зробила Велика палата. Зокрема, суд зазначив, що статтею 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» установлено спростовану презумпцію відомостей, унесених до ЄДР. Такий висновок зроблено, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 20 вересня 2018 року у справі № 813/6286/15 (провадження № 11-576апп18), від 6 лютого 2019 року у справі № 462/2646/17 (провадження № 11-1272апп18), від 19 червня 2019 року у справі № 826/5806/17 (провадження № 11-290апп19).

Тому запис про припинення юридичної особи не є беззастережним доказом того, що юридична особа дійсно припинилася та більше не існує.

Спір про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи не є спором з державним реєстратором про спонукання останнього внести відповідний запис до ЄДР. Цей спір не є спором у сфері публічно-правових відносин, у тому числі якщо він виник у зв`язку з протиправним внесенням до ЄДР державним реєстратором запису про проведення державної реєстрації юридичної особи; не є спором, що виникає із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин; не є спором, що виникає у зв`язку зі здійсненням господарської діяльності.

Унесення державним реєстратором до ЄДР запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи не є виконанням судового рішення про задоволення відповідної позовної вимоги. Натомість згідно з пунктом 2 частини першої статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» судове рішення, що набрало законної сили, про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи є підставою для внесення запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи будь-яким державним реєстратором.

Отже, спір у цій справі має вирішуватися за правилами господарського судочинства.

#Великапалата
#юрисдикція
#реєстрація
#скасуванняреєстрації
#ліквідація

04.07.2020 Комментарии Telegram

Постанова ВП-ВС про адміністративну юрисдикцію спору щодо припинення права користування мисливськими угіддями

Справа № 809/756/17

https://forum.antiraid.com.ua/topic/12303-postanova-vp-vs-pro-administrativnu-yurisdikciyu-sporu-schodo-pripinennya-prava-koristuvannya-mislivskimi-ugiddyami/

Велика палата зазначила, що відповідно до абзацу п`ятого частини першої статті 23 Закону № 1478-ІІІ право користування мисливськими угіддями припиняється у разі систематичного невиконання обов`язків щодо охорони та відтворення мисливських тварин, зобов`язань, обумовлених договором між користувачем мисливських угідь та власником (користувачем) земельних ділянок або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Абзацом третім частини другої статті 23 Закону № 1478-III встановлено, що рішення про припинення права користування мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку користування, приймаються: у випадках, передбачених абзацами п`ятим, шостим частини першої цієї статті, - адміністративним судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, або органів, уповноважених на надання у користування мисливських угідь щодо застосування такого заходу реагування.

Системний аналіз наведених норм КАС та Закону № 1478-III дає підстави для висновку, що позови уповноваженого органу про припинення права користування мисливськими угіддями повинні розглядатися адміністративними судами.

Як установлено матеріалами справи, предметом заявленого адміністративного позову є припинення права користування відповідача мисливськими угіддями, а не оскарження рішення ради про надання їх у користування.

#Великапалата
#юрисдикція
#оренда
#припиненняоренди
#розірваннядоговору
#користуваннямисливськимиугіддями

04.07.2020 Комментарии Telegram

Опять готовлю обзор решений Большой палаты. Раньше уже было замечено, что знание иностранных языков, нумерация абзацев решений или по поводу и без ссылки на ЕСПЧ, мнения "экспертов" приводят к коллапсу в судебной практики и уничтожению правовой определенности. А вместе с ней и права на защиту в Украине.

Слушая популиста и грузинского гастролера о необходимости реформ в судах можно невольно с ним согласится. Особенно после информации об окладах и пенсиях судей Верховного суда (без Украины).

Но это обманчивое и неправильное решение. В отличие от ставленницы американского посольства на должность главы ВС, на мой взгляд, правовая определенность это главная задача ВС, а отход от правовых позиций должен приниматься не 20 судьями, часть из которых вообще слабо понимает о чем речь, а как минимум пленумом ВС. И обязательно с научными обоснованиями, и правом лиц к которым была применена противоположная позиция пересмотреть свои решения не зависимо от сроков их принятия.

Тогда и заявление популистов будут восприниматься исключительно как желание привлечь к себе внимание и не более.

Подписаться

04.07.2020 Комментарии Telegram

Для понимания происходящего в Верховном суде (без Украины). Судья Щепоткина подписавшее довольно сомнительное с юридической точки зрения разъяснение по ст. 130 КУпАП, получила вознаграждение:

2019 - 4 848 485,00 грн (404 040 грн в месяц)
2018 - 4 088 027,00 грн (340 668 грн в месяц)
2017 - 723 210,00 грн (60 267 грн в месяц)

Это все что нужно знать об окладе и то сколько получают судьи Верховного суда (без Украины) за свою работу. Пенсия у судьи, которая, думаю, уже в сентябре уйдет в отставку, будет составлять порядка 250 000 - 300 000 грн в месяц.

Подписаться

04.07.2020 Комментарии Telegram

аних у попередні дні німецькою поліцією.

1944 - створено Українське театральне товариство.

1946 - у місті Кельце відбувся найбільший у повоєнній Польщі єврейський погром, під час якого загинуло понад 40 чоловік. Він, як вважається, став каталізатором масової еміграції євреїв до Палестини і з близько півмільйона євреїв до кінця 1950-х років у ПНР залишилось не більше 30 тисяч.

1950 - вийшла в ефір радіостанція "Вільна Європа".

1954 - збірна Німеччини вперше стала чемпіоном світу з футболу. У Берні у фіналі світової першості німці перемогли фаворита - збірну Угорщини - з рахунком 3:2, поступаючись по ходу 0:2. При цьому в груповому турнірі блискучі угорці взяли гору над Німеччиною з рахунком 8:3.

1957 - перший політ пасажирського літака «Іл-18».

1958 - у Харкові випустили 500-тисячний трактор.

1958 - уперше запущено атомний реактор на підводному човні (радянська субмарина К-3 "Ленінський комсомол").

1960 - на прапорі США додана 50-а зірка на честь приєднання Гавайських островів.

1961 - аварія на радянській атомній субмарині К-19 на глибині 180 метрів у Північній Атлантиці. Загинуло вісім осіб, які відвернули вибух. Такий вибух біля американської військової бази міг спровокувати ядерну війну.

1966 - «Бітлз» викликали скандал на Філіппінах, які не прибувши на прийом, організований дружиною президента країни Імельдою Маркос.

1976 - ізраїльські командос в угандійському аеропорту Ентеббе атакували захоплений терористами літак авіакомпанії "Air France". Врятовано 103 заручники, знищено сімох терористів, загинули також три заручники й 20 угандійських солдатів. У ізраїльтян загинув командир групи Йонатан Нетаньягу - старший брат майбутнього прем'єр-міністра Ізраїлю, а інший майбутній прем'єр Егуд Барак був у складі штурмової групи.

1987 - Клаус Барб'є, начальник гестапо в Ліоні часів Другої Світової війни на прізвисько «Ліонський м'ясник», засуджений французьким судом до 21-го пожиттєвого терміну ув'язнення за злочини проти гуманності; зачитування вироку зайняло у суду 185 годин. Помер Клаус Барб'є у вересні 1991 року.

1989 - аварійно залишений пілотом на 41-й секунді польоту радянський винищувач «МиГ-23М», що злетів у Польщі, подолав 901км і, випрацювавши паливо, впав у Бельгії на ферму Кооіхем біля Кортрейка. Причини інциденту, який за щасливим збігом обставин призвів до загибелі лише однієї людини, так і залишились нез'ясованими.

1992 - Рада оборони України схвалила Воєнну доктрину України.

1994 - завершення геноциду в Руанді. З території Уганди в Руанду увійшли війська Руандійського патріотичного фронту, що складається з представників народності тутсі, які служили в угандійській армії. Після цього 2 млн. хуту, побоюючись розправи, залишили країну. Починаючи з квітня, хуту - "пригноблювана більшість" - убили 800 тисяч тутсі.

1997 - на Марс зробив посадку американський апарат "Pathfinder".

2004 - Греція вперше стала чемпіоном Європи з футболу, перемігши у фіналі господарів турніру, команду Португалії (1:0).

2005 - снаряд, запущений апаратом, "Deep Impact" влучив у комету "Темпеля-1" й відколов від неї шматок. Цей експеримент був організований НАСА, аби уточнити теорії походження й еволюції Сонячної системи.

2009 - від удару блискавки на Рівненщині загинув Василь Червоній, український політик, народний депутат перших чотирьох скликань, один із лідерів УНП, екс-"губернатор".

04.07.2020 Комментарии Telegram