درمــوردایــن خــبــرڪــه،مــربــوط بــه ضــدعــفــونــی وگــنــدزدایــی تــوســط خــودرونــیــروهای مــســلــح ـ،درڪــانــال قراردادیــم آقــاابــوالــفــضــل مــحــمــودی ـ،فــرمــانــده پــایــگــاه بــســیــج روســتــای عــزیــزمــون
مــزرعــه بــیــد
بــه بــنــده پــیــام دادن ڪــه پــمــپــاژخــودروی فــوق دچــارنــقــص فــنــی شــده وبــه نــاچــارمــحــلــول ضــدعــفــونــی تــوســط شــیــرفــلــڪــه قــســمــت عــقــب خــودرو
درخــیــابــانــهای مــزرعــه بــیــد،پــاشــیــده شــد

بــنــده ازعــزیــزانــی ڪــه دیــروززحــمــت ڪــشــیــدنــدوخــودرویــژه اعــزام ڪــردن بــه مــزرعــه بــیــدهم تــشــڪــرمــیــڪــنــم وهم عــذرخــواهی بــابــت ســوتــفــاهمــ

آقــای مــحــمــودی زحــمــت ارســال لــیــنــک کــانــال
#پــایــگــاه بــســیــج مــزرعــه بــیــدرو
روهم کـشــیــدن تــاازمــطــالــب وخــبــرهای ایــن کــانــال هم بــهره بــبــریــمــ
🇮🇷👇👇🏻👇🏼👇🏽👇🏾👇🏿🇮🇷

28.03.2020 Комментарии Telegram

🌧 تقویت نسبی بارش ها برای فردا در غالب نقاط استان

ریزش تگرگ و صاعقه برای ظهر و عصر روزهای شنبه و‌ یکشنبه در برخی نقاط شدید پیش بینی میشود

⚠️ متاسفانه روز گذشته فردی در شهرستان ملایر بر اثر اصابت صاعقه جان باخت

طی دو‌ روز آینده خواهشا از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در محیط باز خود داری نمایید

☔️ مزرعه بید یادهاوخاطره ها👇

📱
https://t.me/mazrabid98

27.03.2020 Комментарии Telegram

🔴 مطابق با پیش بینی قبلی ..

شنبه » شدت گرفتن بارش ها در کلیه نقاط استان همدان و ریزش تگرگ و آبگرفتگی معابر

یکشنبه » تداوم بارش های رگباری و گاها شدید در اکثر نقاط استان | آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها دور از انتظار نیست

دوشنبه » نیمه ابری با احتمال بارش های پراکنده و گذرا

سه شنبه » نیمه ابری همراه با بارش های پراکنده و رگباری

چهارشنبه » صاف تا کمی ابری بتدریج از اواخر وقت افزایش ابر و بارش باران و تگرگ


مزرعه بید یادهاوخاطره ها
@mazrabid98

27.03.2020 Комментарии Telegram