~~Мен учун епилган эшикларни асло такиллатмайман аксинча уларга жавобан мен хам уз калбим эшигини епаман...
~~Мени сухбатига чорламаган инсонларга ялинмайман.... уз хурматимда коламан...дуне кенг... хамсухбат топилади...топилмаса сукунат сухбатдошимдир...
┄┅অঠই✯❀࿆💥✿࿆✯ইঠঅ┅┄
@Sabr_iNshaAllah1
┄┅অঠই✯✿࿆💥❀࿆✯ইঠঅ┅┄

18.12.2018 Telegram